Кодекс Етики та Професійної Поведінки

ТОВ «ЕЙСА Лімітед» (надалі «ЕЙСА» або «ми») завжди прагне сприяти чесній та етичній діловій поведінці всіх своїх працівників, директорів, менеджерів та агентів (надалі спільно іменованих як “Представники”) та дотримуватися законів, що регулюють ведення бізнесу у всьому світі. Ми вважаємо, що дотримання певного етичного кодексу є надважливим активом, який забезпечує міцні відносини з нашими діловими партнерами, клієнтами, Представниками та всіма сторонами, з якими співпрацює ЕЙСА, і таке прагнення передбачене цим Кодексом етики та професійної поведінки (надалі “Кодекс”).

Кодекс визначає корпоративні цінності та етичні стандарти для ЕЙСА та базується на загальновизнаних принципах, нормах українського та міжнародного права і впроваджує найкращі європейські практики.

Дотримання чітких і прозорих правил поведінки, викладених у Кодексі, захищає бездоганну ділову репутацію ЕЙСА та наших Представників, забезпечує сприятливі умови роботи, впливає на відносини між працівниками. Кодекс розроблений на підставі загальновизнаних принципів і норм законодавства України, міжнародного права та внутрішніх нормативних документів ЕЙСА і поширюється на всіх Представників незалежно від обійманих посад і виконуваних обов’язків. Кодекс не надає жодних трудових прав і не гарантує працевлаштування на будь-який строк.

Основними завданнями цього Кодексу є:

 • встановлення корпоративних стандартів ділової етики для ЕЙСА та регулювання діяльності всіх Представників у складних етичних ситуаціях;
 • орієнтування всіх Представників на розуміння, підтримку та дотримання загальних принципів ділової етики;
 • створення доброзичливого середовища, заснованого на повазі до кожної особистості, та створення умов для індивідуального розвитку.
 1. Повідомлення про нелегальну чи неетичну поведінку

  Представники повинні повідомляти своїм керівникам про будь-яку виявлену протиправну чи неетичну поведінку, а також співпрацювати у внутрішніх розслідуваннях відповідних випадків. Ми зобов’язуємося вжити всіх необхідних заходів, щоб захистити будь-яку особу, яка добросовісно надала таке повідомлення, від можливих негативних наслідків. Повідомлення про будь-яку незаконну чи неетичну поведінку може надсилатися анонімно на електронну пошту compliance@eisa.com.ua. Усі повідомлення будуть розглядатися, досліджуватися та оброблятися конфіденційно, наскільки це можливо.


 2. Дотримання законодавства

  Ми дотримуємося всіх положень українського законодавства, і Представники суворо зобов’язані робити так само. Кожен Представник несе особисту відповідальність за дотримання стандартів та обмежень, встановлених чинними законами, правилами та положеннями, особливо у відношенні до законодавства, що стосується питань бухгалтерського обліку та аудиту. Будь-який Представник, який не знає, чи може будь-яка його дія чи бездіяльність порушити будь-який чинний закон, правило чи розпорядження, повинен зв’язатися зі своїм відповідним керівником, щоб отримати дозвіл на консультацію юрисконсульта.


 3. Чесне ведення бізнесу

  Ми ведемо свій бізнес чесно та етично, з повною підтримкою інтересів наших ділових партнерів та клієнтів, та відповідно до прийнятих професійних стандартів поведінки. Представники повинні мати чесні, етичні та справедливі стосунки із клієнтами, замовниками, постачальниками, конкурентами та іншими Представниками, і жоден Представник не повинен користуватися нечесними перевагами через маніпуляції, приховування, зловживання привілейованою інформацією, викривлення суттєвих фактів, тощо.


 4. Корупційна діяльність та хабарництво

  ЕЙСА категорично проти будь-яких спроб підкупу та хабарництва з метою отримання додаткових конкурентних переваг або благ. Представникам забороняється залучати чи використовувати ділових партнерів, клієнтів, або інших осіб для здійснення дій, що суперечать принципам і вимогам цього Кодексу чи нормам законодавства України про протидію корупції. Не допускається вручення та отримання подарунків і запрошень від ділових партнерів, клієнтів, та інших третіх осіб, які не відповідають вимогам законодавства, можуть бути інтерпретовані як оплата за конкретні послуги, а також мати вплив на об’єктивність у процесі прийняття рішень.


 5. Справедливість та відсутність дискримінації

  ЕЙСА протидіє будь-яким формам переслідування, булінгу чи іншої поведінки, яка може сприйматися як така, що принижує гідність, та категорично проти будь-якої дискримінації, ставлення або дій, які суперечать принципам толерантності. Стать, вік, соціальний статус, національність, сексуальна орієнтація, етнічне походження, релігійні та політичні переконання, сімейний стан та стан здоров’я не можуть бути причиною для дискримінації та обмеження професійної діяльності. ЕЙСА надає рівні можливості для розвитку і зростання свого персоналу незалежно від вищенаведених факторів і прагне забезпечити комфортну робочу атмосферу всім Представникам.


 6. Здоров’я та безпека

  ЕЙСА забезпечує комфортні робочі місця та піклується про охорону праці, безпеку життєдіяльності та охорону здоров’я Представників. Кожен Представник, у свою чергу, зобов’язаний дотримуватись усіх відповідних норм та законів з питань охорони праці, повідомляючи про нещасні випадки, травми та небезпечне обладнання чи умови.


 7. Наркотики та алкоголь

  Володіння або вживання Представниками будь-яких речовин, заборонених законом, не допускається на робочому місці, під час надання наших послуг або в будь-якому іншому контексті, представляючи ЕЙСА. Вживання алкоголю на робочому місці заборонено. Поза робочим місцем та в рамках ділових зустрічей вживання алкоголю дозволяється, коли це об’єктивно прийнятно, виключно в помірних кількостях, а також відповідно до місцевих звичаїв та законодавства.


 8. Конфіденційна інформація та захист даних

  Наша співпраця з діловими партнерами та клієнтами здійснюється відповідно до правил захисту інформації, включаючи захист персональних даних, конфіденційності та комерційної таємниці. Ми завжди забезпечуємо повну відповідність законам та нормативним актам, що стосуються захисту конфіденційної інформації, і всі Представники зобов’язані дотримуватися найвищих стандартів стосовно такого захисту.


 9. Охорона навколишнього середовища

  ЕЙСА та всі Представники завжди намагаються сприяти постійному вдосконаленню охорони навколишнього середовища. ЕЙСА застосовує політику нульової толерантності до будь-якого порушення місцевих або національних екологічних норм, положень чи законів стосовно охорони навколишнього середовища.


 10. Документи

  Усі документи ЕЙСА, в тому числі й ті, які регламентують встановлення ділових відносин з клієнтами, діловими партнерами, контролюючими органами, конкурентами і Представниками розробляються і затверджуються з урахуванням вимог цього Кодексу.


 11. Відносини між працівниками

  Відносини між працівниками ЕЙСА, незалежно від посади чи сфери діяльності, базуються на принципах взаємоповаги та взаємодопомоги, відкритості та доброзичливості, колективної роботи та спрямованості на співпрацю. Будь-яка форма зневажливого або образливого ставлення один до одного неприйнятна.


 12. Відносини між керівниками та підлеглими

  Відносини між керівниками та підлеглими ґрунтуються на принципах відкритості керівництва. Керівники надають рівні можливості всім підлеглим виконувати свої обов’язки, підтримують ініціативу підлеглих, розуміють особливості їх роботи та ділять відповідальність за її результати, забезпечують неупередженість та справедливу оцінку результатів роботи підлеглих.
  Взаємовідносини між підлеглими та керівниками ґрунтуються на принципах поваги, дисципліни та дотримання субординації, сумлінного виконання як їх прямих службових обов’язків, так і інших управлінських завдань, які не описані в посадових інструкціях, а безпосередньо пов’язані зі сферою та специфікою діяльності ЕЙСА.


 13. Використання ресурсів ЕЙСА

  Працівники зобов’язані якомога обережніше ставитися до майна та інших ресурсів, наданих ЕЙСА, і використовувати їх виключно для комерційних цілей.